Dlaczego warto wziąć udział w VII Pomorskim Kongresie Obywatelskim?

Nasza prezeska, Urszula Zalewska, zachęca do udziału w VII Pomorskim Kongresie Obywatelskim.
Dlaczego staram się co roku brać udział w Kongresie Obywatelskim? Dlaczego jest wart tego, aby przesunąć termin Trzeciego Śniadania,  jak będzie to miało miejsce w kwietniu 2014?

Darzę ogromnym szacunkiem pana Jana Szomburga, szefa Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, będącego organizatorem Kongresów Obywatelskich za jego wkład i zaangażowanie w tworzenie społeczeństwa obywatelskiego.
Podoba mi się formuła oparta na wymianie myśli, emocji, informacji i pomysłów między różnymi środowiskami i pokoleniami. Podoba mi się artykułowane zadanie Kongresu Obywatelskiego inspirowania i motywowania do oddolnych działań obywatelskich. Uważam, że mająca tam miejsce otwarta, pozbawiona uprzedzeń debata publiczna, oparta na wzajemnym szacunku jest znakomitą nauką, jak rozmawiać mimo przeciwieństw.
Lubię i dużo wynoszę z przysłuchiwania się opiniom autorytetów różnych dziedzin życia społecznego i gospodarczego z kraju i ze świata.
Ciekawią mnie tematy będące myślami przewodnimi Kongresu; w tym roku rozmowy toczyć się będą wokół energii osobistej mieszkańców Pomorza oraz społecznej, będącej zalążkiem rozwoju małych wspólnot – ludzi zamieszkujących razem ulicę, dzielnicę czy miejscowość. Towarzyszyć im będą obrady w siedmiu sesjach tematycznych:
1. Ekspansja zagraniczna pomorskich firm – jak to robić?
2. Dolna Wisła jako dobro wspólne – debata okrągłego stołu
3. Odnawialne źródła energii – jak je wykorzystywać na Pomorzu?
4. Edukacja dla rozwoju – jak wyzwalać energię i rozwijać talenty naszych dzieci?
5. Ulica, dzielnica, miejscowość – lokalna tożsamość jako źródło społecznej energii Pomorzan
6. Wielokulturowe Pomorze – inspiracje, kompetencje, etosy
7. Internet – wyzwalacz czy tłumik energii młodego pokolenia? – debata młodych

Dlatego zachęcam dnia 12 kwietnia br. (sobota) w godz. 10:00 – 16:00 do uczestnictwa w VII Pomorskim Kongresie Obywatelskim, który tradycyjnie będzie miał miejsce w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej.

 

 

Dodaj komentarz