Reja Gdynia jako miejsce wspierania i sieciowania gdyńskiego III sektora

Serdecznie zapraszamy na Czerwcowe Trzecie Śniadanie, które rozpoczyna program realizowany w partnerstwie z Gminą Miasta Gdyni i finansowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Koordynujemy go z udziałem i przy wsparciu nieformalnej grupy Gdyńska Reja oraz gdyńskich organizacji pozarządowych. Przez 7 miesięcy odbędzie się szereg wydarzeń, szkoleń, debat i kawiarenek obywatelskich, wzmacniających kompetencje gdyńskich społeczników.

Na początek:

Czerwcowe Trzecie Śniadanie, które odbędzie się w dniu 14.06.2014 roku w Teatrze Gdynia Główna w Gdyni przy Placu Konstytucji 1 (Dworzec PKP Gdynia Główna peron -1) w godzinach 12.00-14.00.
Tematem przewodnim spotkania będzie kultura. Poruszane będą zagadnienia dotyczące m.in. obszarów działania i sposobów finansowania. Gośćmi specjalnymi spotkania będą :

Paweł Recki ze Stowarzyszenia Twórców Kultury „Kulturnatywa” oraz
Emila Smentek z Fundacji Vademecum.

Wszelkich informacji na temat Trzeciego Śniadania udziela Monika Kalka tel.601 271 223,

adres e-mail: pocztarejagdynia@gmail.com 

Dodaj komentarz