Lipcowe Trzecie Śniadanie

Serdecznie zapraszamy na kolejne Trzecie Śniadanie, czyli cykliczne spotkanie działaczy społecznych i mieszkańców Gdyni, które odbędzie się w sobotę 19 lipca o godz. 12:00 w Caffe Anioł.

Trzecie Śniadania to co miesięczne spotkania mające na celu integrację działaczy / organizacji, wymianę informacji, poglądów, opinii, ułatwiające nawiązywanie partnerstw oraz realizację wspólnych inicjatyw i projektów.

Spotkania mają formułę śniadań i ten sam przebieg: jedna godzina przeznaczona jest na integrację, druga na rozmowę na temat wcześniej zgłoszony przez NGO-sy oraz dzielenie się praktykami i doświadczeniami. Każde odbywa się w siedzibie innej organizacji, przy zaangażowaniu organizacji – gospodarza.

W dniu 19.07.2014 roku w kawiarni Caffe Anioł w Gdyni przy ul. Kilińskiego 6 w godzinach 12:00-14:00 na temat „Początki rozwoju organizacji pozarządowych od I polowy XX wieku na przykładzie gdyńskiego Cechu Rzemiosł Różnych” wypowiedzą się goście specjalni:
– Arkadiusz Brzęczek z Klubu Gdynia 2026
– Olgierd Obertyński – wnuk słynnego malarza Mariana Mokwy oraz współwłaściciel Klubu „Atlantic”

Wszelkich informacji na temat Trzeciego Śniadania udziela Monika Kalka tel.601 271 223, adres e-mail: pocztarejagdynia@gmail.com   Więcej szczegółów na: http://rejagdynia.pl/

Wydarzenie jest częścią projektu „Reja Gdynia jako miejsce wspierania i sieciowania gdyńskiego III sektora”, realizowanego przez Fundację NADAKTYWNI w partnerstwie z Gminą Gdynia i przy wsparciu Gdyńskiej Rei. Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i Gminy Gdynia.

Dodaj komentarz