Debata oksfordzka „Brak funduszy jest jedyną barierą w działaniach społecznych”

Serdecznie zapraszamy do udziału w debacie oksfordzkiej dnia 28.10.br (wtorek) w godzinach 18:00-19:30 w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych. Teza debaty „Brak funduszy jest jedyną barierą w działaniach społecznych”.

Debata oksfordzka to kulturalna dyskusja o ściśle określonej formie, prowadząca do pokonania przeciwnika o przeciwnym stanowisku wagą argumentów i umiejętnością ich przedstawiania.

Przebieg spotkania:

 18:00 – 18:30     zapoznawanie się z zasadami debatowania i tezą

18:30 – 19:00     przygotowywanie strategii debaty; podział ról

19:00 – 19:15     debata

19:15 – 19:30     głosowanie na najlepszego mówcę oraz stronę zwycięską

Wydarzenie jest częścią projektu „Reja Gdynia jako miejsce wspierania i sieciowania gdyńskiego III sektora”, realizowanego przez Fundację NADAKTYWNI w partnerstwie z Gminą Gdynia, dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i Gminy Miasta Gdynia.

 

 

Dodaj komentarz