Grudniowe Trzecie Śniadanie

Dnia 6 grudnia br (sobota) w Infoboxie przy ul. Świętojańskiej 30 w godzinach 12.00-14.00 będzie miało miejsce Grudniowe Trzecie Śniadanie. Co miesięczne Trzecie Śniadania to spotkania działaczy organizacji pozarządowych oraz mieszkańców Gdyni, podczas których społecznicy informują się o możliwościach rozwoju swoich organizacji, mówią o sprawach, które niepokoją, cieszą czy są ich dumą. Ale przede wszystkim odbywa się na nich sieciowanie, czyli znajdowanie partnerów do społecznych przedsięwzięć na rzecz Gdyni i jej mieszkańców.

Tym razem spotkanie będzie miało charakter przedświąteczny a jego uczestnicy podzielą się informacjami na temat swojej działalności w mijającym 2014 roku. Uczestnicy poinformowani zostaną o przebiegu projektu realizowanego w partnerstwie z miastem Gdynia przez Fundację NADAKTYWNI „Reja Gdynia jako miejsce wspierania i sieciowania gdyńskiego III sektora”, dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Gminy Miasta Gdynia.

Trzecie Śniadanie zaszczyci swoją obecnością Wiceprezydent Gdyni pan Michał Guć, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdyni ds Aktywności Obywatelskiej.

Wszelkich informacji udziela Urszula Zalewska 693-780-510 nadaktywni@gmail.com

Dodaj komentarz