Szkolenie „Fundraising w teorii i praktyce – jak zdobywać fundusze” oraz „Ewaluacja działań”

Zapraszamy 20.12.br (sobota) w godzinach 10:00-13:00 do Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych na szkolenie „Fundraising w teorii i praktyce – jak zdobywać fundusze” oraz „Ewaluacja działań”.

Prowadzący – Andrzej Smoliński, prezes Stowarzyszenia Liderów i Fundraiserów; koordynuje projekty inkubacyjne, obywatelskie i wspierające III sektor, tworzy kampanie społeczne, dostarczające skutecznych narzędzi fundraisingowych i komunikacyjnych, szkoli i doradza, wspiera partnerstwa projektowe oraz budowanie koalicji na rzecz rozwoju społeczności lokalnych.

Wstęp wolny. Wydarzenie jest częścią projektu „Reja Gdynia jako miejsce wspierania i sieciowania gdyńskiego III sektora”, realizowanego przez Fundację NADAKTYWNI w partnerstwie z Gminą Gdynia i przy wsparciu Gdyńskiej Rei. Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i Gminy Gdynia.

Dodaj komentarz