sprawozdanie finansowe Fundacji NADAKTYWNI za 2014 rok

 

Fundacja NADAKTYWNI                                                                Gdynia, dnia 18 marca 2015

Ul. Starowiejska 10/12 m.25

81-356 Gdynia

KRS 0000367665

NIP 5862261020

REGON 221116705

 

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWDZENIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK

Osiągnięte przychody Fundacji NADAKTYWNI w 2014 roku wynoszą 49.925,76 zł. Są to darowizny w wysokości 1.585,00 zł oraz dotacje w wysokości 48.340,76 zł. Poniesione koszty w 2014 roku wynoszą 49.347,70 zł; w tym kwota 1.006,94 zł poniesiona na koszty statutowe, kwota  48.340,76 zł  to koszty dotyczące realizacji projektów.

Fundacja NADAKTYWNI w 2014 roku wykazała zysk w wysokości 578,06 zł.

Suma bilansowa: 634,00 zł.

 

Dodaj komentarz