Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku wspiera działania trójmiejskich społeczników

Otwarty IKM to program dla mieszkańców, animatorów kultury, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, aktywistów czy instytucji. Dzięki niemu każdy może zrealizować swój pomysł na działanie kulturalne, społeczno – kulturalne czy edukacyjne w sieni Instytutu Kultury Miejskiej. IKM zapewnia wsparcie merytoryczne pracowników instytucji oraz, w razie potrzeby, finansowe (do 500 zł). Na propozycje i pomysły działań na marzec czekamy już do 10 lutego! Szczegóły na stronie: www.ikm.gda.pl/otwarty-ikm.

 

Od stycznia – w poniedziałki i piątki – sień Instytutu Kultury Miejskiej otwiera się na inicjatywy kulturalne, społeczne i edukacyjne! Zapraszamy do organizacji spotkań, szkoleń, warsztatów, pokazów filmowych z dyskusjami i innych form – wszystkiego, co jest możliwe do realizacji w sieni Instytutu Kultury Miejskiej, z uwzględnieniem jej warunków i ograniczeń.

 

– Zależy nam na otwieraniu instytucji kultury i udostępnianiu naszych zasobów. Z jednej strony realizujemy nasz autorski program działań i wydarzeń – z drugiej chcemy reagować na inicjatywy i potrzeby mieszkańców. Od początku współpracujemy z różnymi organizacjami – teraz zasady tej współpracy będą transparentne i mam nadzieję zaktywizują nowe osoby. Wartością jest nasze wsparcie merytoryczne – jako zespół mamy różne kompetencje i doświadczenia, którymi chcemy się dzielić – mówi Aleksandra Szymańska, dyrektor IKM.

 

Wnioski na działania przyjmowane są w sposób ciągły – do 10. dnia każdego miesiąca, poprzedzającego ten, którego dotyczy działanie (np. na wydarzenie w marcu  2016 r. – do 10 lutego 2016 r.). Informację zwrotną o przyjęciu wniosku przez Instytut Kultury Miejskiej zgłaszający otrzymają do końca 15. dnia każdego miesiąca poprzedzającego wydarzenie. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie:www.ikm.gda.pl/otwarty-ikm.

 

Wsparcie Instytutu Kultury Miejskiej polega na udostępnieniu przestrzeni sieni IKM w godzinach 10.00 – 22.00, udostępnieniu rzutnika, ekranu, siedzeń i stołów, termosów oraz kubków, współpracy z pracownikiem merytorycznym IKM, wsparciu finansowym (do 500 zł brutto) i umieszczeniu informacji o wydarzeniu w miesięcznej ulotce z programem Instytutu Kultury Miejskiej pod harmonogramem wydarzeń z cyklu otwarty IKM i zamieszczeniu informacji na stronie www.ikm.gda.pl/otwarty-ikm/.

 

Po stronie organizatorów pozostaje: obsługa techniczna wydarzenia, kawa, herbata, catering dla uczestników, dodatkowy sprzęt i materiały potrzebne do zrealizowania przedsięwzięcia, promocja wydarzenia i rekrutacja uczestników, przygotowanie tak działania w sieni, aby nie zakłócał pracy instytucjom i biurom mającym siedziby w kamienicy przy ul. Długi Targ 39/40, pozostawienie miejsca (sieni IKM) w stanie takim samym jak w momencie wejścia do pomieszczenia.

 

Sień IKM to przyjazne i dostępne dla wszystkich miejsce, do którego zawsze można przyjść i poczytać książki, gazety i magazyny z naszej czytelni, skorzystać z WI-FI, popracować czy umówić się na spotkanie. W sieni IKM odbywają się cykliczne wykłady o mieście, architekturze, historii czy sztuce. To tu można spotkać się na warsztatach, tu można zgłaszać autorskie projekty działań. Tu mieści się też księgarnia IKM, w której znajdują się nasze wydawnictwa, książki o tematyce gdańskiej i miejskiej, kulturze, architekturze i sztuce, reportaże, a także „Wyszukane” pamiątki z Gdańska z motywami graficznymi z domeny publicznej.

 

Zgłoszenia do programu otwarty IKM przyjmować będzie Katarzyna Buczek pod adresem: katarzyna.buczek@ikm.gda.pl. Zgłoszenia można także składać pisemnie od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 17.00 w sekretariacie IKM (ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk). Na podany powyżej adres mailowy można również wysyłać prośby o konsultacje lub wszelkie pytania związane z organizowanymi w ramach programu projektami.

Dodaj komentarz