Gratulacje Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Jesteśmy dumni z gratulacji MRPiPS oraz z tego,  że nasz projekt „Reja Gdynia jako miejsce wspierania i sieciowania gdyńskiego III sektora” jest wymieniany przez ministerstwo w wydanym przez Departament Pożytku Publicznego „Atlasie dobrych praktyk FIO 2014”Scan0001

Dodaj komentarz