Spotkanie ze słuchaczami UTW z całej Polski

14 maja br mieliśmy okazję podzielić się dobrymi praktykami ze słuchaczami Uniwersytetów Trzeciego Wieku z całej Polski. Na spotkanie zostaliśmy zaproszeni przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” a wizyta studyjna odbyła się w ramach programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Opowiadaliśmy o naszym trwającym 7 rok projekcie „Manual Factory dzierganie z sercem”. Jest on realizowany w obszarach:20160514_193450 IMAG2915 IMAG2927 wolontariat seniorów, współpraca międzypokoleniowa, projekty obywatelskie. Wykracza poza bieżącą działalność edukacyjną UTW,  jest otwarty na współpracę ze środowiskiem lokalnym, promuje wolontariat seniorów i współpracę międzypokoleniową, docenia seniorów zaangażowanych w działania społeczne.

 

Dodaj komentarz