Gdyńska Akademia Samoobrony Seniorów

Cieszymy się, że mamy swój udział w tej potrzebnej i ważnej dla gdyńskiego środowiska seniorów inicjatywie. Wraz z Radą Dzielnicy Śródmieście Gdyni oraz Centrum Aktywności Seniorów zapraszamy do uczestnictwa w wydarzeniach GASS.

Społeczeństwo się starzeje a średnia wieku dzielnicy Śródmieście Gdyni to 60 (i powyżej) lat. Jednym z problemów wybrzmiewających na spotkaniach z tą grupa wiekową jest brak poczucia bezpieczeństwa i pewności siebie w zetknięciu z przemocą, zwłaszcza fizyczną. Gdyńska Akademia Samoobrony Seniorów chce temu zapobiec i ma na celu:

 • zapobieganie takim odczuciom,
 • wyrobienie po serii praktycznych warsztatów świadomości, jak można zapobiec bądź obronić się w razie przemocy,
 • wzrost formy fizycznej i sprawności seniorów naszej dzielnicy,
 • nabycie wiedzy i praktyki, jak udzielać pierwszej pomocy,
 • zbudowanie wspierającej się i znającej osobiście społeczności seniorackiej naszej dzielnicy.

W ramach akademii odbędą się:

– warsztaty samoobrony WenDo,

– nauka udzielania prawidłowej  pierwszej pomocy,

– regularne zajęcia ruchowe dla seniorów,

– kawiarenki obywatelskie, na których będą prowadzone rozmowy na temat niebezpiecznych miejsc w dzielnicy oraz pomysłów, jak je przekształcać.

 

Warsztaty WenDo odbędą się 16-17 września br w Gimnazjum Nr 1 przy ul. Szkolnej. Podnoszą one umiejętności w zakresie:

 • skutecznej, spójnej, asertywnej komunikacji
 • rozpoznawania i diagnozowania sytuacji przekraczania granic
 • podejmowania decyzji
 • reagowania na sytuacje przekraczania granic, dyskryminację i przemoc ze względu na płeć i inne
 • wzmacniania umiejętności związanych z asertywną komunikacją
 • samoobrony fizycznej w sytuacjach ataku/napaści.

Udział w warsztatach wyłącznie po uprzednim wypełnieniu formularza rejestracyjnego. Liczba miejsc ograniczona !

 

Aby nabrać pewności w kryzysowej sytuacji typu zasłabnięcie, trzeba wpierw nauczyć się prawidłowej pomocy w takich przypadkach. Pomogą w tym praktyczne zajęcia na fantomach (również dziecięcym) oraz obeznanie się z defibrylatorem.

 

Na co tygodniowych zajęciach ruchowych seniorzy wzmocnią pewności siebie, własną wartość i sprawczość. Pomoże to rozwiązywać konflikty, przełamywać stereotypy i obawy co do swoich możliwości fizycznych. Przy regularnych ćwiczeniach seniorzy dostrzegą swoje możliwości i docenią zasoby. Zajęcia odbywają się w soboty w godzinach 11.00 – 13.00 w  sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 1 przy ul. Szkolnej.

 

Kawiarenki obywatelskie (na pierwszą zapraszamy już 22 września br o godz. 10.00 do Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. 3 Maja 27-31) to bezpośrednie spotkania zainteresowanych stron, w tym wypadku mieszkańców Śródmieścia i radnych Rady Dzielnicy. Porozmawiamy na nich o swoich marzeniach, planach i pragnieniach. Zapytamy siebie wzajemnie, co chcemy zrobić, by mieszkało nam się lepiej i bezpieczniej w  Śródmieściu Gdyni.

Wszelkich informacji udziela Urszula Zalewska 693 780 510 ulkazal@gmail.com

Dodaj komentarz