Sprawozdania

Sprawozdania za 2017 rok

Sprawozdanie merytoryczne 2017 Rachunek zysków i strat 2017 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego 2017 Zestawienie do informacji dodatkowej 2017

sprawozdanie merytoryczne za 2016 rok

za 2016 meryt 1 za 2016 meryt 2 za 2016 meryt 3 za 2016 meryt 4    

sprawozdanie finansowe za 2016 rok

sprawozdania za 2015 rok

2015 meryt spr gotowe 2015 2015 bilans gotowe 2015 rk wynikow gotowa inf dod za 2015 gotowa    

rachunek wyników Fundacji NADAKTYWNI za 2014

Rachunek wyników Fundacji NADAKTYWNI (REGON 221116705) sporządzony na dzień 31.12.2014 zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539)   Pozycja Wyszczególnienie 1 2 A. Przychody z działalności statutowej I. Darowizny II. Inne przychody określone statutem B. Koszty realizacji zadań statutowych C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub