Fundacja gościem Burmistrza Ostródy

30 sierpnia br na zaproszenie Burmistrza Ostródy, pana Czesława Najmowicza, nasza prezeska brała udział w spotkaniu poświęconym nowej Strategii rozwoju społeczno – gospodarczego Ostródy.  W panelach dyskusyjnych w towarzystwie innych ekspertów i przedstawicieli lokalnej społeczności przedstawiane były wizje i dobre praktyki z różnych obszarów społecznych i gospodarczych.

Udział w konferencji wzięli m. in.:

– dr Konrad Zacharzewski – Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Katedra Prawa Cywilnego i Bankowego;

– Dorota Kopeć –  zastępczyni dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie odpowiedzialnego za Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020;

– Jakub Wygnański – socjolog, działacz i współtwórca organizacji pozarządowych;

– Andrzej Walkowiak – Wydział Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy;

– Urszula Zalewska – prezeska Fundacji NADAKTYWNI, działaczka społeczna;

– Wojciech Kłosowski – wykłada zarządzanie kulturą w Instytucie Badań Literackich PAN;  zajmuje się doradztwem dla samorządów lokalnych w zakresie planowania i zarządzania strategicznego.

 

Dodaj komentarz