Warsztaty z umiejętności liderskich, prowadzone przez Daniela Lichotę ze Szkoły Liderów, już za nami

15 lutego 2014 dzięki uprzejmości Dowództwa Akademii Marynarki Wojennej w murach tej uczelni miały miejsce warsztaty umiejętności liderskich. Prowadził je znakomity trener ze Szkoły Liderów Daniel Lichota. Sfinansowane zostały z funduszy Gminy miasta Gdyni. Zorganizowaliśmy je przy współpracy z: Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, Fundacją Zmian Społecznych „Kreatywni”, Akademią Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, Pomeranian Students’ Coalition oraz Gdyńską Reją.

Program obejmował wiele interesujących i potrzebnych do pracy liderskiej tematów; był bogaty w nietuzinkowe, różnorodne sposoby pracy. Poznaliśmy m. in. rolę, zadania i obowiązki lidera według koncepcji Johna Adaira. Dyskutowaliśmy o zespole; jego dynamice i funkcjach. Opanowaliśmy zasady udzielania informacji zwrotnych. Bardzo intensywnie pracowaliśmy, aby poznać style przewodzenia zespołom oraz jakie z nich należy stosować podczas różnych etapów rozwoju zespołu. Interesujący był czas poświęcony na omówienie (i zastosowanie w praktyce – tworzyliśmy scenki, pracowaliśmy w zespołach) kompetencji liderskich.

Mamy nadzieję, że uczestnicy wynieśli z tego szkolenia pomocną wiedzę i narzędzia, dzięki którym ich praca w gdyńskich organizacjach pozarządowych będzie bardziej efektywna i satysfakcjonująca. Bo tylko świadomi liderzy tworzą silne, mądre organizacje.

Z Gdyńską Reją pracujemy nad organizacją następnych warsztatów kompetencji liderskich, o ich terminie i programie poinformujemy wkrótce.

 

Dodaj komentarz