Sierpniowe Trzecie Śniadanie

W najbliższą sobotę 23 sierpnia br jak zwykle w godzinach 12.00-14.00 w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. 3 Maja 27-31 odbędzie się Sierpniowe Trzecie Śniadanie.Trzecie Śniadania mają na celu integrację działaczy/organizacji, wymianę informacji, poglądów, opinii, ułatwienie zawiązywania partnerstw czy realizacji wspólnych inicjatyw i projektów.

Spotkania mają charakter zgodny z formułą śniadania a ich 2-godzinny przebieg określoną agendę. Pierwsze pół godziny to poznawanie uczestników i prezentacja organizacji goszczącej – gospodarza. Następna godzina to rozmowa na zgłoszony wcześniej przez NGO-sy temat, wystąpienia gości specjalnych, dzielenie się praktykami i doświadczeniami. Ostatnie pół godziny to sieciowanie, przedstawianie swoich potrzeb i ofert.

Tym razem temat przewodni to: „Jak dbać w działaniach o udział wykluczonych grup społecznych i zabiegać o ich współpracę”.

Gośćmi specjalnymi będą:
– profesor Ewa Graczyk – doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny w Instytucie Filologii Polskiej UG. Feministyczna literaturoznawczyni, najbardziej znana i aktywna przedstawicielka trójmiejskich feministek. Teoretyczka i historyczka literatury, pracowniczka naukowa Uniwersytetu Gdańskiego;
– Elżbieta Jachlewska – optymistka, idealistka, nowoczesna feministka. Wierzy, że pracą u podstaw można powoli zmienić świat na lepszy; że dyskutując, można osiągnąć kompromis ponad wszelkimi podziałami, a integrując różne środowiska, sprawić, iż tolerancja będzie czymś najnormalniejszym w świecie. Wiceprzewodnicząca Partii Kobiet, prezeska Stowarzyszenia WAGA.
Wydarzenie jest częścią projektu „Reja Gdynia jako miejsce wspierania i sieciowania gdyńskiego III sektora”, realizowanego przez Fundację NADAKTYWNI w partnerstwie z Gminą Gdynia i przy wsparciu Gdyńskiej Rei. Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i Gminy Miasta Gdynia.

Dodaj komentarz