Gdyńskie Forum Pozarządowe 2014

Zachęcamy do udziału w Gdyńskim Forum Pozarządowym, które odbędzie się w najbliższą środę 01.10.br o godz. 17:00 w Centrum Konferencyjnym Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego (Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia).

Gdyńskie Forum Pozarządowe to plenarne spotkanie działających w naszym mieście organizacji pozarządowych, służące wymianie doświadczeń, pomysłów oraz prezentacji wspólnych inicjatyw, a także wypracowaniu priorytetów współpracy pomiędzy władzami lokalnymi i III sektorem na kolejny rok.

Tegoroczne Forum będzie okazją do dyskusji nad pakietem propozycji wypracowanych przez Gdyńską Radę Działalności Pożytku Publicznego, a dotyczących nowego kształtu Wieloletniego Programu Współpracy na lata 2015 – 2020, projektu Programu Współpracy na rok 2015 oraz Karty Oceny Oferty realizacji zadania publicznego.

Program Forum:

Część I – Sala Audytoryjna – godz. 17.00

Sprawozdanie ze współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi – Michał Guć – Wiceprezydent Gdyni i Pełnomocnik Prezydenta Gdyni ds. aktywności obywatelskiej.
Sprawozdanie z działalności Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz prezentacja pakietu zmian przygotowanych przez GRDPP dotyczących – Wieloletniego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i Karty Oceny Oferty zadania publicznego – wstęp do konsultacji – Łukasz Wyszyński – Współprzewodniczący GRDPP.

Część II – sale Centrum Konferencyjnego – 18.00

Konsultacje dokumentów w grupach tematycznych:
Kultura, tradycja, sztuka;
Sport, turystyka, rekreacja;
Pomoc społeczna, aktywność zawodowa ;
Seniorzy, kombatanci;
Dzieci, młodzież, edukacja, współpraca międzynarodowa, ochrona środowiska ;
Zdrowie, niepełnosprawni, profilaktyka uzależnień.

Dodatkowe informacje uzyskać można w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych – tel. 58 661 35 41, e-mail: gcop@gdynia.pl

Dodaj komentarz