Listopadowe Trzecie Śniadanie

08.11 (sobota) w godzinach 12:00-14:00 zapraszamy na kolejne, osiemnaste Trzecie Śniadanie. Tym razem będzie miało miejsce w Biurze Porad Obywatelskich przy ul. Traugutta 2. Tematyka – poradnictwo obywatelskie. Goście specjalni: prezeska Stowarzyszenia „Ovum” Anna Szymańska i prezeska Fundacji Pomocy Prawnej Anteris Magdalena Kasprzak.

Trzecie Śniadania to comiesięczne spotkania mające na celu integrację organizacji, wymianę informacji, poglądów, opinii, ułatwiające nawiązywanie partnerstw oraz realizację wspólnych inicjatyw i projektów.

Spotkania mają formułę śniadań i ten sam przebieg: jedna godzina przeznaczona jest na integrację, druga na rozmowę na temat wcześniej zgłoszony przez NGO-sy oraz dzielenie się praktykami i doświadczeniami. Każde odbywa się w siedzibie innej organizacji, przy zaangażowaniu organizacji – gospodarza. Organizację Trzecich śniadań wspiera nieformalna grupa Gdyńska Reja.

Wydarzenie jest częścią projektu „Reja Gdynia jako miejsce wspierania i sieciowania gdyńskiego III sektora”, realizowanego przez Fundację NADAKTYWNI w partnerstwie z Gminą Gdynia i przy wsparciu Gdyńskiej Rei. Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i Gminy Gdynia.

Wstęp wolny, wszelkich informacji udziela Urszula Zalewska 693-780-510 nadaktywni@gmail.com

Dodaj komentarz