Organizacja wizyt studyjnych w Gdyni

Z przyjemnością dzielimy się gdyńskimi dobrymi praktykami, organizując wizyty studyjne w naszym mieście. Uczestników tych wizyt zapraszamy na spotkania z przedstawicielami władz Gdyni i radnymi różnych szczebli, parlamentarzystami, reprezentantami rady pożytku publicznego oraz organizacji pozarządowych, liderami grup nieformalnych i społecznikami. Proponujemy bliższe zapoznanie się sposobami wykorzystania przestrzeni miejskiej dla celów społecznych, nietuzinkowym prowadzeniem placówek kulturalnych i wychowawczych, realizacją projektów nie tylko przez same NGO-sy, ale również w partnerstwie z miastem. Przedstawiamy działania służące budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Przybliżamy specyfikę relacji i synergii sektorów, składających się na gdyński fenomen skuteczności, oryginalności i innowacyjności. Przebieg wizyty jest ustalany zgodnie z potrzebami i wymogami organizatorów po uprzednim z nami kontakcie. Może obejmować aranżację samych spotkań a także pośrednictwo w rezerwacji noclegów i wyżywienia. Serdecznie zapraszamy !

Dotychczas mieliśmy okazję gościć:

  • Absolwentów Szkoły Liderów
  • Centrum Animacji i Wsparcia dla Społeczności Lokalnej w Przasnyszu – projekt „Program wsparcia współpracy samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w Przasnyszu”
  • „Brakujące ogniwo” – Federalizacja Małopolskich Organizacji Pozarządowych
  • Grupę samorządowo-pozarządową m.in. z Fundacji Ziemi Oleckiej i Powiatowego Urzędu Pracy

Dodaj komentarz