Sylwetki uczestniczek spotkania z kandydatkami do Sejmu VIII kadencji

Miło nam poinformować, że zaproszenie Klubu Kobiet Gdyni na spotkanie przyjęły:
p. Aleksandra Hołubowicz – Razem
p. Elżbieta Radziszewska – Platforma Obywatelska
p. Elżbieta Jachlewska – Nowoczesna
p. Bożena Szubińska – Zjednoczona Lewica
p. Natalia Nitek – Prawo i Sprawiedliwość – informujemy, iż w dniu wydarzenia dostaliśmy informację od reprezentantki Prawa i Sprawiedliwości, pani Natalii Nitek o nagłej zmianie jej planów. Pani Natalia napisała: „….. nie zdążę dojechać do Gdyni na czas, ani nawet na połowę spotkania. „
 Przedstawiamy sylwetki kandydatek według kolejności ich przesłania.
——————————————————————————————————————————————————
Pani Elżbieta Radziszewska (Platforma Obywatelska) napisała o sobie: „Urodziłam się w Gdyni, do ukończenia LO mieszkałam w Helu, później w Gdyni. Absolwentka Politechniki Gdańskiej na kierunku Inżynieria Materiałowa. Obecnie jestem pracownikiem GL SA na stanowisku Inżyniera Projektu i biorę bezpośredni udział w Projekcie EFRA. Wcześniej byłam Inżynierem Utrzymania Ruchu w Biurze Planowania i Nadzoru Remontu Mechanicznych. Jestem członkiem Związku Zawodowego Inżynierów i Techników oraz Rady Pracowników GL SA. Brałam udział w wyborach do Sejmiku Wojewódzkiego i uzyskałam ok. 3500 głosów jednak do Sejmiku nie dostałam się. Byli lepsi 😉 Jestem także przedsiębiorcą i prowadzę Salon Kosmetyczny Elle w Gdyni Redłowo.”
——————————————————————————————————————————————————

Pani Elżbieta Jachlewska (Nowoczesna) – Ekonomistka, specjalistka od prawa pracy, działaczka społeczna. Prezeska w prywatnej spółce, jej pradziad był jednym z budowniczych Gdyni. Wiceprzewodnicząca Partii Kobiet, prezeska Stowarzyszenia WAGA działającego na rzecz równości kobiet i mężczyzn, praw kobiet oraz zrównoważonego rozwoju, członkini inicjatywy Trójmiejska Akcja Kobieca, członkini porozumienia Kobiety dla Pomorza. Absolwentka Europeistyki w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej, koordynatorka ds. kontaktów z partiami feministycznymi w Europie z ramienia Polski, współtwórczyni obywatelskiego komitetu wyborczego w 2010 roku – Bezpartyjne Forum Społeczne. Redaktorka Naczelna „Obywatelki” – rocznika na Międzynarodowy Dzień Kobiet. Współtworzyła m.in. program „Mama ma Pomysł” aktywizujący mamy w tworzeniu małego biznesu. Inicjatorka powstania filmu dokumentalnego „Kobieta bez przestrzeni” oraz wydania w Polsce książki Gerarda Guegana ” Polki. Podróż do wnętrza Polski”. Odwiedza i wspiera kobiety z różnych społeczności np. w więzieniach.

——————————————————————————————————————————————————–

Bożena Szubińska (bezpartyjna kandydatka Zjednoczonej Lewicy) – Związana od kilkudziesięciu lat z Pomorzem, mieszka w Gdańsku.  Z zawodu farmaceutka, pracowała w cywilnych i wojskowych placówkach służby zdrowia jako pracownik cywilny i żołnierz. W wojsku zajmowała się zabezpieczeniem medycznym wojsk w okresie pokoju i na czas wojny, organizując zaopatrzenie medyczne i wyposażenie żołnierzy na misjach zagranicznych. Pełniła służbę w strukturach organizacyjnych Marynarki Wojennej oraz instytucjach centralnych: Sztabie Generalnym Wojska Polskiego oraz Ministerstwie Obrony Narodowej. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie zarządzania kryzysowego na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe w Akademii Obrony Narodowej. Jest słuchaczką Gender studies na Uniwersytecie Warszawskim. Była delegatką w NATO-wskim Komitecie ds. Równego Traktowania, organizatorką i przewodniczącą „Rady ds. Kobiet w SZ RP”, oraz Zespołu opiniodawczo-doradczego „Kobiety w służbach mundurowych” przy Pełnomocniku Rządu ds. Równego Traktowania. Przez ostatnie 6 lat pełniła w wojsku obowiązki Pełnomocnika Ministra ds. wojskowej służby kobiet dbając o zmiany organizacyjno-prawne w zakresie integracji kobiet w armii oraz o implementację rezolucji ONZ 1325-Kobiety, Pokój, Bezpieczeństwo. Niedawno zakończyła długoletnią służbę wojskową w stopniu komandora i przeszła do Rezerwy. Mężatka, wychowała dwoje dzieci syna – informatyka i córkę -prawniczkę.

———————————————————————————————————————————————————-

Aleksandra Hołubowicz – (Razem) napisała o sobie: „36 lat, Gdynianka od urodzenia. Nie jestem profesjonalną polityczką – jestem zaangażowaną mieszkanką, która życzyłaby sobie, żeby mądrzy, kreatywnie ludzie, których jest wiele, mieli więcej wpływu na kształtowanie świata, w którym żyjemy.  Jestem nauczycielka angielskiego, co przede wszystkim jest moim hobby.  Wykształcenie: anglistyka UG, St. Mary’s University College (Irlandia Północna – wymiana międzynarodowa) amerykanistyka UW, obecnie doktorantka Filologicznego Studium Doktoranckiego na UG. Teraz pracuję w III LO w Gdyni, ale mam doświadczenie w pracy w wielu placówkach edukacyjnych – w rejonowym gimnazjum, szkołach językowych, prowadzeniu własnej działalności gospodarczej i edukacji nieformalnej (działalności wolontaryjnej min. w ramach Stowarzyszenia GAFFA).Oprócz nauczania w Polsce, odbyłam również praktykę w Irlandii i Niemczech. Uczestnictwo w wielorakich  warsztatach, szkoleniach, debatach i rozmowach z nauczyciel(k)ami z różnych krajów umożliwia dzielenie się dobrymi praktykami – nie tylko na poziomie dydaktyki, ale i rozwiązań systemowych. Doświadczenia Gdyńskie – oprócz działania w Stowarzyszeniu GAFFA, współpracuję również z innymi organizacjami – publicznymi i NGOsami. Zaangażowałam się w ruch miejski: Gdynia dla Ludzi. Miasto wyobrażam sobie jako przestrzeń przyjazną mieszkankom i mieszkańcom – czystą i bezpieczną, w której można oddychać świeżym powietrzem. Dlatego moim priorytetem jest rozwój udogodnień dla pieszych, spójnej sieci dróg rowerowych i inwestycje w transport publiczny. Bardzo bliskie są mi również kwestie kobiece – na poziomie edukacji istotne jest nauczanie i wychowanie w duchu antydyskryminacyjnym, co realizuję w mojej codziennej pracy w szkole, a także w ramach projektów stowarzyszeniowych. Dyskusyjny Klub Książki współorganizowany z biblioteką miejską na Abrahama  przyciąga wiele pań w różnym wieku i pozwala na wymianę myśli, a także na „empowerment” czytelniczek.”

——————————————————————————————————————————————————–

 

Dodaj komentarz