Zapraszamy do Żywej Biblioteki

Proszę wyobrazić sobie bibliotekę, w której książki mówią…..

Bibliotekę, w której książki przeczytać można na miejscu …..

Bibliotekę, w której książkom można zadawać pytania i otrzymać odpowiedzi….

 

ŻYWA BIBLIOTEKA /HUMAN LIBRARY Gdynia

Odbędzie się 9 stycznia 2016 roku w godzinach 11.00 – 17.00 w Pomorskim Parku Naukowo – Technologicznym przy Alei Zwycięstwa 96-98.

Organizatorką jest Fundacja NADAKTYWNI w partnerstwie z Miastem Gdynia – Laboratorium Innowacji Społecznych we współpracy z fundacją Ja-Obywatel, Fundacją Pro-Turris i stowarzyszeniem Gaffa.

Wydarzenie jest objęte patronatem medialnym przez TV Gdynia i Kuriera Gdyńskiego.

 

KIM  JESTEŚMY I CO ROBIMY ?

Żywa Biblioteka Gdynia jest koordynowana przez sieć Żywych Biblioteka / Human Library Polska . Celami jest działalność edukacyjna skierowana do młodzieży i osób dorosłych, w duchu takich wartości jak demokracja, różnorodność, prawa człowieka, wolność, równość.

Staramy się tworzyć bezpieczną przestrzeń do spotkań osób, które są gotowe stawiać trudne pytania – Czytelników i tych, które są na tyle odważne, aby na nie odpowiedzieć – Żywych Książek.

Wiemy, że stereotypów nie można obalić w jeden dzień. Wierzymy jednak, że spotkanie z Żywą Książką może być początkiem poszukiwania rzetelnych informacji, a także, że spotkanie autentycznej osoby reprezentującej interesującą nas grupę może odpowiedzieć na te pytania, których normalnie nie mielibyśmy szansy zadać

 

O PROJEKCIE – Skąd pomysł?

Autorami pomysłu Żywej Biblioteki byli młodzi ludzie skupieni wokół organizacji „Stop Przemocy” z Danii, którzy w 2000 roku po raz pierwszy zorganizowali Żywą Bibliotekę. W ciągu 15 lat metoda rozprzestrzeniła się i jest realizowana w ponad 70 krajach na świecie. Organizacją, która sprawuje opiekę nad projektem i czuwa nad jakością Żywych Bibliotek na skalę międzynarodową, jest Human Library.

Jak działa Żywa Biblioteka?

Żywa Biblioteka Polska jest biblioteką „latającą”, którą organizujemy w różnych miejscach – w bibliotekach, szkołach, firmach, instytucjach publicznych, kinie, kawiarni. Każdy, kto przychodzi do Żywej Biblioteki, ma możliwość porozmawiania z dowolnie wybraną Książką przez 30 minut. Czytelnik będzie musiał się zarejestrować i dostanie kartę biblioteczną, która upoważni go do wypożyczania. Następnie będzie mógł zapoznać się z katalogiem dostępnych tytułów Książek – ludzi reprezentujących grupy, z którymi związane są pewne stereotypy.

Staramy się, aby Lista Książek naszego katalogu odpowiadała na aktualne potrzeby i opierała się na lokalnym kontekście. Najpierw uważnie analizujemy pomysły na tytuły, potem staramy się ułożyć katalog tak, aby był reprezentatywny i zrównoważony.

Czytelnicy przychodzący do Żywej Biblioteki mogą liczyć na wsparcie Bibliotekarek, które pomogą im w wyborze odpowiedniego tytułu i wyjaśnią zasady funkcjonowania Żywej Biblioteki.

Cele projektu :

Celem projektu jest zmiana postawy ludzi wobec inności na opartą na zrozumieniu i szacunku. Poprzez ten projekt pragniemy zachęcić do zapoznawania się naszych uczniów i uczennic oraz nauczycieli i nauczycielek z prawami człowieka i wzrostu świadomości na temat stereotypów i uprzedzeń oraz ich konsekwencji, a także prowokować krytyczne myślenie.

Kontakt – Urszula Zalewska prezeska Fundacji NADAKTYWNI

tel 693 780 510, e-mail: nadaktywni@gmail.com

Informacje :

http://www.zywabiblioteka.pl/

https://www.facebook.com/events/1648640005411705/

 

Dodaj komentarz