Sprawozdania

sprawozdanie za 2019 rok

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

Sprawozdania za 2017 rok

Sprawozdanie merytoryczne 2017 Rachunek zysków i strat 2017 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego 2017 Zestawienie do informacji dodatkowej 2017

sprawozdanie merytoryczne za 2016 rok

za 2016 meryt 1 za 2016 meryt 2 za 2016 meryt 3 za 2016 meryt 4    

sprawozdanie finansowe za 2016 rok