Fundacja NADAKTYWNI to grupa przyjaciół o zacięciu społecznikowskim. Bez względu na spore różnice wieku lubimy spędzać ze sobą czas, a przy okazji robić coś dla siebie, innych i naszego ukochanego miasta – Gdyni.

Łączą nas różnorakie pasje, którymi z chęcią dzielimy się z innymi. Doceniając umiejętności i wiedzę pasjonatów staramy się intensywnie popularyzować ich postawy. Realizujemy projekty, które pozytywnie wpływają na ich uczestników i beneficjentów. Działamy również na rzecz wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego i zapobieganiu wykluczeniu społecznemu grup tym zagrożonych. Aktywizujemy intelektualnie i ruchowo seniorów, integrujemy międzypokoleniowo.

Dane fundacji:

ul. Starowiejska 10/12 m.25

81-356 Gdynia

 

KRS: 0000367665

NIP: 5862261020   REGON: 221116705

nr konta:  45 1440 1026 0000 0000 1241 0557

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 17 w Gdyni