Zarząd Fundacji:

Natalia Tessmer – prezeska

Urszula Zalewska – wiceprezeska

Bożena Bergius – wiceprezeska

Rada Fundacji:

Jolanta Kulesza – przewodnicząca

Renata Lasota – członkini

Patrycja Żabińska-Kozłowska – członkini